Tewerkstellingsdecreet

Tewerkstellingsdecreet

Het tewerkstellingsdecreet “Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector” trad op 1 januari 2014 in werking.

Het decreet heeft de intentie tewerkstelling in de sportsector legaler, professioneler en gestroomlijnder te maken.  Het decreet faciliteert de professionele tewerkstelling van sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers binnen de sportsector en bepaalt onder andere de erkenning en de subsidiëring van een organisatie die instaat voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners.

De Vlaamse Regering heeft aan dit decreet een verdere uitwerking gegeven met het uitvoeringsbesluit van 20 december 2013. In het Tewerkstellingsdecreet wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de interne staatshervorming en het programmadecreet van juli 2012.

Per beleidsplanperiode wordt er één organisatie aangesteld voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners. In de periode 2014-2018 is dat Sportwerk Vlaanderen (voorheen Vlabus) . Onze organisatie heeft door de jaren heen een enorme ervaring met betrekking tot sport en tewerkstelling opgebouwd, enerzijds als werkgever in de sport, anderzijds als expert op het vlak van arbeidswetgeving bij tewerkstelling in de Sport.

Het uitvoeringsbesluit legt Sportwerk Vlaanderen de volgende opdrachten op:

  1. Sportwerk Vlaanderen is een kenniscentrum voor professionele tewerkstelling in de sport;
  2. Sportwerk Vlaanderen is de partner voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners;
  3. Sportwerk Vlaanderen neemt initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen;
  4. Sportwerk Vlaanderen zet een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners op in Vlaanderen en in het gebied Brussel-Hoofdstad.
  5. Sportwerk Vlaanderen verhoogt de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners door hen voortdurend bij te scholen en te begeleiden bij de uitvoering van hun opdrachten. Het besteedt daarbij aandacht aan bijzondere doelgroepen en aan maatschappelijke behoeften;
  6. Sportwerk Vlaanderen neemt initiatieven in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten uit het decreet lokaal sportbeleid: enerzijds om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en anderzijds om de professionele omkadering in sportverenigingen te verhogen via coördinerende functies;
  7. Om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren zorgt Sportwerk Vlaanderen ook voor de uitbouw en het beheer van zijn eigen organisatie.