Organogram

Organogram Algemene Vergadering en Raad van Bestuur Sportwerk vzw

De vzw Sportwerk is conform de vzw-wetgeving samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

In de Algemene Vergadering zetelen maximum vijf mandaten van de provincies, vijf mandaten van de gemeenten en twee mandaten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; maximum twaalf mandaten van de erkende Vlaamse sportfederaties en bij die sportfederaties aangesloten sportclubs; maximum twee experten van het Bloso zonder stemrecht; maximum vier experten zonder stemrecht aangewezen door de Vlaamse Regering.

In de Raad van Bestuur van Sportwerk zetelen maximum drie mandaten van de provincies, twee mandaten van de gemeenten en één mandaat van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; maximum zes mandaten van de erkende Vlaamse sportfederatie en bij die sportfederaties aangesloten sportclubs; maximum een expert van het Bloso zonder stemrecht; maximum twee experten zonder stemrecht aangewezen door de Vlaamse Regering. De Raad van Bestuur kiest onder haar bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vzw noodzakelijk is.

Bekijk hier het volledige organogram van de vzw.


Sportwerk won de prijs voor Sportverdienste in 2011.