Onze missie

Onze missie en doelstellingen

Sportwerk wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen en Brussel ondersteunen en bevorderen.

Als gevolg van de ontwikkelingen binnen het nieuw sportdecreet en een uitgebreide SWOT-analyse van de werking van Sportwerk werd de vorige missie “Sportwerk wil de ideale partner zijn voor kwalitatieve begeleiding van de sportsector in Vlaanderen”, aangepast naar het bevorderen en ondersteunen van de professionele tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel.

  • professionele: het legaal tewerkstellen van gekwalificeerde en/of competente werknemers in de sportsector, met de focus op kwaliteit.
  • tewerkstelling: dit is DE “core business” en heeft niet alleen betrekking op het sporttechnische vlak maar ook op het organisatorisch aspect, adviesverlening en alle sportgerelateerde functies.

  • sportsector in Vlaanderen en Brussel: Onder Brussel verstaan we het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • ondersteunen: Sportwerk wil de sportsector adviseren en faciliteren om de weg naar (effectieve) tewerkstelling vlotter te laten verlopen

  • bevorderen: bijdragen tot meer officiële tewerkstelling door zelf personeel ten dienste te stellen van de sportsector en het stimuleren en faciliteren van de sportsector om tot meer volwaardige tewerkstelling te komen.