Over sportwerk

Maar wie of wat is Sportwerk eigenlijk en wat doet Sportwerk in praktijk?

Sportwerk is een vzw die in 1986 is ontstaan vanuit de tewerkstellingsproblematiek binnen de sportsector, via een samenwerking tussen de provinciale overheden en met steun van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Sportwerk is vanaf januari 2014 decretaal erkend door de Vlaamse Overheid als organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van sportbegeleiders. Sportwerk wordt bestuurd door vertegenwoordigers uit de gemeenten, de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de sportfederaties en de sportclubs.

De belangrijkste doelstelling van Sportwerk is het ondersteunen en bevorderen van de professionele tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en Brussel. Sportwerk treedt op als werkgever voor sportlesgevers in heel Vlaanderen. Naast een team van vaste sportlesgevers schakelt Sportwerk ook studenten L.O. en VTS-gediplomeerde medewerkers in los dienstverband in voor allerlei opdrachten. In de toekomst zullen ook sportondersteuners via Sportwerk tewerkgesteld kunnen worden.
 
De praktische werking van Sportwerk gebeurt door middel van diverse diensten met elk hun specialisten ter zake. De diensten HR, financiën en Marketing & communicatie zijn gevestigd te Gent, evenals de directie. De afdeling dienstverlening heeft 3 regionale kantoren en consulenten die lesgevers/ klanten gaan bezoeken in heel Vlaanderen. De dienst kenniscentrum is operationeel sinds het najaar 2014 en is in samenwerking met Bloso-Kics.